+420 739 008 972
portusmedici@gmail.com

Co je CRO (Contract Research Organisation)?

Pomáháme lékařům kariérně růst

A jak se liší od farmaceutické společnosti?

Pokud jste lékař nebo student medicíny a přemýšlíte nad alternativní kariérou pro lékaře, možná jste při hledání vhodných pracovních pozic narazili na pojmy jako CRO nebo originální farmaceutická firma. Co si pod těmito pojmy představit a jaké jsou mezi těmito společnostmi rozdíly?

CRO (Contract Research Organization) značí společnost, která poskytuje podporu farmaceutickým, biotechnologickým nebo medical device firmám na smlouvu.

CRO může zajišťovat služby jako

  • podporu klinického vývoje léků (monitoring studií, projektový management a podpora klinické studie, laboratorní analýza studijních vzorků, medical writing)
  • farmakovigilance (hlášení nežádoucích účinků, monitoring nových hlášení)
  • regulatory affairs (komunikace s regulačními autoritami (SÚKL) a etickými komisemi)
  • a další.

Výhodou pro farmaceutické firmy je, že CRO se specializuje na tyto služby, proto může poskytnout vyšší odbornost a potřebnou infrastrukturu, než pokud by si farmaceutická firma sama vytvořila oddělení poskytující tyto služby pouze pro své potřeby. CRO je zpravidla schopna poskytnout tyto služby levněji a dodat je v rychlejším čase, než pokud by si je farmaceutická firma zajišťovala sama.

CRO jsou jak mezinárodní společnosti, které mohou mít pobočky po celém světě a zpravidla poskytují celé spektrum CRO služeb (full-service CRO), tak i lokální menší CRO, které mohou působit pouze v rámci jedné nebo jednotek zemí a specializovat se pouze na část služeb. Příklady nejznámějších CRO jsou IQVIA, PPD, PRA Health Sciences, ICON nebo Syneos.

Farmaceutické firmy jsou klienty CRO. V těchto firmách najdete například

  • obchodní oddělení (sales)
  • marketingové oddělení
  • PR oddělení
  • medicínské oddělení (medical affairs)
  • oddělení klinického vývoje (clinical development)

U farmaceutických firem je vždy vhodné rozlišovat, zda se jedná o originální farmaceutickou firmu nebo farmaceutickou firmu podnikající v oblasti generik, příp. zaměřující se na volně prodejné léky. Originální farmaceutická společnost vyvíjí nové léky, má v portfoliu nové molekuly v různých fázích vývoje, které se při úspěšném vývoji následně dostanou na trh.

U farmaceutických firem často také uvidíte rozlišení z pohledu velikosti farmaceutické firmy (“big pharma” vs “small pharma“). Menší farmaceutické firmy se většinou specializují na konkrétní terapeutickou oblast, může se jednat například o oblast málo pokrytou jinými společnostmi, vzácná nebo doposud velmi těžko léčitelná onemocnění. Velké farmaceutické firmy mají většinou zaměření na více terapeutických oblastí, mají v portfoliu mnoho léků v různých fázích vývoje a na trhu produkty v různých terapeutických oblastech. Jedná se o globální firmy s celosvětovým dosahem a velmi často se sídlem v USA.

U velkých farmaceutických firem stojí ještě na úplném vrcholu tzv. Top 10 nebo Top 20 farmaceutické společnosti podle jejich ročního obratu. Mezi těmito firmami se dlouhodobě drží firmy jako GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Merck, Novartis atd.

Samostatnou jednotkou jsou medical device společnosti, tj. společnosti zaměřující se na zdravotnické prostředky a technologie. Příkladem jsou Medtronic, Philips či GE Healthcare. Tyto společnosti se zaměřují na vývoj nových zdravotnických prostředků, například zjednodušující nebo zpřesňující diagnostiku a screening, zlepšující zobrazovací metody nebo nástroje.