+420 739 008 972
portusmedici@gmail.com

Jaké finanční ohodnocení očekávat ve farmacii a zdravotnictví?

Pomáháme lékařům kariérně růst

Aneb jak se připravit na otázku při pohovorech na Vaši představu mzdy

Otázka na Vaší představu mzdy je typickou otázkou, která přijde většinou již během rozhovoru se zástupcem HR při prvním kole pohovorů. Je proto užitečné mít zmapovanou situaci na pracovním trhu, tj. jakou mzdu můžete očekávat pro danou pozici, a ještě důležitější je si sami ujasnit, jaké finanční ohodnocení Vy sami chcete.

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

  • Pokud hovoříme o platu, máme na mysli odměnu pro zaměstnance státu, krajů a obcí, státních fondů či příspěvkových organizací, tzn. že prostředky na plat jsou plně hrazeny z příspěvků na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele a řídí se tzv. tabulkovými tarify. Příkladem jsou nemocnice – příspěvkové organizace zřizované státem, krajem nebo obcí.
  • Naopak mzda je odměnou za práci zaměstnancům všech ostatních zaměstnavatelů nezmíněných výše. V rámci nemocnic se setkáváme například s akciovými společnostmi, společnostmi s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti. Mzda je vyplácena i ve farmaceutických firmách a u dalších soukromých podnikatelských i neziskových subjektů. Mzda může být stanovena ve smlouvě nebo mzdovým výměrem. 

Platy ve zdravotnictví a kde najít aktuální platové tabulky

Jak jsem již psala výše, velká část nemocnic je příspěvkovými organizacemi zřizovanými státem, krajem nebo obcí. Informaci o tom, že nemocnice je příspěvkovou organizací, většinou naleznete viditelně hned na hlavní stránce webu nemocnice. Pokud nemocnice spadá do definice výše, je to důležitá informace pro uchazeče o zaměstnání, že v této nemocnici budou za práci odměňováni dle tabulkových tarifů.

Tabulkový tarif určuje základ platu (hrubého), další významnou složku platu tvoří příplatky (za práci přesčas, za noční práci, za práci o víkendech a svátcích) a dále např. osobní příplatek a další odměny. S platy se setkáte například také u organizací, jako jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Státní zdravotní ústav (SZÚ) – tabulkový tarif se odvíjí od dané pozice.

Platové tabulky a třídy se pravidelně mění – aktuální znění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně platových tabulek najdete ZDE. Konkrétně od 1. 1. 2022 platí Nařízení vlády č. 531/2021, kde je pro lékaře poskytující zdravotní služby a pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení (posudkoví lékaři) relevantní platová tabulka 4, v rámci které se ještě určuje platový stupeň dle délky praxe a dále platová třída (11-16, 11. třída pro lékaře nezapsané do specializačního vzdělávání, po zápisu 12. třída atd.).

Například pro lékaře-absolventa do 1 roku zkušeností po zapsání do specializačního vzdělávání je tabulkový plat v roce 2022 stanoven na 41 380 Kč hrubého měsíčně.

Jakou očekávat mzdu ve farmacii a klinickém výzkumu?

V případě mezd je situace jiná – mzda není nikde v zákoně stanovena (zákon stanovuje pouze minimální mzdu) a záleží na dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem. Proto se může mzda výrazně lišit podle toho, v jak velké firmě pracujete, kolik máte zkušeností a dle toho, co jste si vyjednali při pohovorech. Kromě fixní části mzdy je v některých firmách také vyplácena variabilní složka mzdy – variabilní složka mzdy se může odvíjet např. od splnění cílů na dané období nebo od výsledků firmy a není něčím, na co jako zaměstnanec máte automaticky právo, tj. nemusí být vyplacena nebo může být vyplacena jen její část.

Může být těžké odhadnout, o jakou mzdu byste měli v rámci pohovorů požádat. V inzerátech se zřídka dočtete, jaké rozpětí mzdy můžete očekávat, a i v rámci jedné firmy mohou být výrazné rozdíly mzdy u zaměstnanců na stejné pozici, protože jak jsme již psali výše, nezáleží jen na titulu pracovní pozice, ale i na zkušenostech, které kandidát na pozici přináší, a vyjednávání při pohovorech.

Proto spíše než se zeptat pár známých na jejich zkušenost, kdy Vám každý může sdělit velmi odlišné číslo, je vhodné zkusit na internetu najít průzkumy mezd pro konkrétní pozice. Existuje více webových stránek, které mohou dát hrubou představu průměrné mzdy pro danou pozici, ale je potřeba si vždy zkontrolovat, od jak velkého vzorku respondentů je prezentovaná průměrná mzda získána. Toto může být problémem zejména u odborných lékařských pozic ve farmaceutickém průmyslu – různé weby se tak mohou lišit v řádu desítek tisíc ve výsledné průměrné mzdě.

Jako nejpřínosnější zdroj informací o vývoji mezd se mi osvědčil každoroční Mzdový průzkum náborové společnosti Hays Czech Republic. Výsledky průzkumu z roku 2021 včetně popisu trendů na pracovním trhu v České republice je možné v pdf stáhnout z webových stránek společnosti. Mzdami ve farmaceutickém průmyslu se zabývá kategorie “Life sciences“, kde jsou uvedeny jak pozice v obchodních (“sales”) a medicínských odděleních farmaceutických firem (“medical affairs”), tak i v klinickém výzkumu (“clinical research”). U každé pozice je následně možné najít minimální, maximální a typickou základní hrubou měsíční mzdu při plném úvazku. V rámci průzkumu jsou uváděny pouze nejčastější pracovní pozice v České republice.

Jako příklad uvedu pozici “Medical Science Liaison”, která spadá do kategorie Medical. Dle průzkumu z roku 2021 byla hrubá měsíční mzda 50-85 000 Kč, typická mzda byla 75 000 Kč. Hrubá měsíční mzda odpovídá plnému úvazku, tj. 40 hodin týdně, a je uvedena bez bonusů, odměn a benefitů.

Jana Malinovská

Chcete změnit práci, ale nevíte, kde začít a jakým směrem se ve své kariéře vydat? Máte před sebou pohovory, ale nejste si jistí, co očekávat a jak se nejlépe připravit? Rádi Vám pomůžeme!