+420 739 008 972
portusmedici@gmail.com

Možnosti uplatnění lékaře mimo klinickou praxi

Pomáháme lékařům kariérně růst

Přemýšleli jste někdy, že byste rádi opustili práci v nemocnici nebo na klinice, ale nevíte, co jiného s titulem MUDr. dělat? Mnoho lékařů se v nějakém bodě jejich pracovní cesty zastaví a přemýšlí, zda je toto ta správná cesta a zda jsou šťastní tam, kde nyní jsou. Důvody pro nespokojenost mohou být různé, může se jednat pouze o přechodné období, ale může to být také zlom, kdy si lékař uvědomí, že své další roky života vidí profesně někde jinde.

Po vystudování medicíny se pro čerstvé absolventy i zkušené lékaře nabízí různé možnosti uplatnění a klinická praxe je pouze jednou z mnoha možností. Víme, že informace o kariérních možnostech pro mediky a lékaře není vždy snadné najít a zejména na začátku hledání je obtížné se zorientovat v neznámých pojmech pracovních pozic.

Proto jsme sepsali krátký přehled nejčastějších oblastí, kde lékaři nacházejí uplatnění.

V jakých dalších oborech jsou tedy lékaři žádaní?

Níže uvedený seznam rozhodně není absolutní, ale věříme, že poslouží jako inspirace a povzbuzení při hledání alternativní kariéry lékaře:

  • Alternativní medicína – slouží jako přídatná léčba k tradičním léčebným metodám, patří sem např. chiropraxe, akupunktura, homeopatie, osteopatie

  • Akademický výzkum – v rámci fakultních pracovišť je možné se věnovat výzkumu na jednotlivých pracovištích, jak klinických, tak teoretických (preklinických). V rámci klinických pracovišť je často podmínkou vědecké práce souběžná práce na klinice.

  • Farmaceutické firmy – medical affairs oddělení farmaceutických firem zajišťuje přesnost a odbornou správnost informací, které firma komunikuje o svých přípravcích nebo zdravotnických prostředcích. Lékaři v medical affairs odděleních zastupují role jako medical science liaison, medical advisor nebo vyšší manažerské pozice v struktuře farmaceutické firmy (medical director a vyšší). Na téma kariéry ve farmaceutických firmách připravujeme samostatný článek.

  • Klinické studie – v rámci klinického hodnocení léčiv nebo zkoušek zdravotnického prostředku najde lékař uplatnění na různých pozicích, ať již jako medical monitor, medical writer, clinical research associate, v oddělení farmakovigilance a dalších. Tématu uplatnění v oblasti klinických studií se budeme věnovat v samostatném článku.

  • Podnikání – mnoho lékařů začne samo podnikat v oblasti, která je jim blízká, ať již za využití zkušeností z řízení oddělení např. založením vlastní kliniky nebo zdravotnického zařízení, nebo za širšího využití lékařských znalostí, např. podnikáním v oblasti krásy a zdraví (estetická medicína, kosmetické přípravky, …) nebo prací s lidmi (psychoterapie, coaching, mentoring). Ale oborů, kde lékaři podnikají, je mnoho a záleží vždy na každém, co je mu blízké.

  • Poradenství – lékař svými znalostmi je přínosem v týmech, které se zabývají zdravotnickými otázkami a potřebují pohled lékaře-odborníka, který zná svět zdravotnictví zevnitř. Lékaři proto pracují např. v poradenských firmách v týmech, které mají na starosti zdravotnická a farmaceutická témata. Na téma kariéry v poradenských společnostech připravujeme samostatný článek.

  • Soudní znalectví – atestovaní lékaři s dostatečnými klinickými i teoretickými znalostmi se mohou stát soudními znalci ve svém oboru, kdy v rámci soudním řízení posuzují, zda postup poskytovatele zdravotních služeb/lékaře byl lege artis a na základě toho vypracovávají odborné znalecké posudky.

  • Státní služby – lékaři jsou cennou součástí týmu na oddělení ministerstva zdravotnictví i na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, např. na oddělení posuzování žádostí o registraci léčivých přípravků nebo v oddělení farmakovigilance.

  • Výuka – lékaři často učí jako součást jejich akademicko-vědecké činnosti na fakultních pracovištích, ale nachází uplatnění i při výuce na vyšších odborných a středních zdravotnických školách.

  • A mnoho dalších!